wellness

וידאו להדגמה

image

MICROS בנתה את התשתית הווירטואלית המושלמת עבור תעשיית האירוח והיא מספקת יישומים שמותקנים ברחבי העולם, כולל 70% ממלונות 5 הכוכבים בעולם.

בתי מלון ואתרי נופש

מוצרים

back

next